Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Luty 2017

Integracja funkcji sprzedaży cz. II

Szczególne wątpliwości dotyczą „szefów poszczególnych produktów”, szefów marek lub linii produktów. Ta struktura organizacyjna zmusza szefów produktu do wyłącznego koncentrowania się na sprzedaży „swych produktów” i „swych marek”. Sprawia to pewne zagrożenie w postaci niedostrzegania przez nich rzeczywistych potrzeb rynku.
Czytaj więcej...

Strategia twórczych działań reklamowych cz. II

Problem ten może być w interesujący sposób analizowany na każdym rynku. Na przykład na rynku samochodowym naszym konkurentem może być producent: małych, ekonomicznych samochodów, różnego typu samochodów, samochodów sportowych, rodzinnych (2+2 lub 2+3), o średnim poziomie cen, terenowych wakacyjno-weekendowych, czy wreszcie samochodów dla ludzi…
Czytaj więcej...

Relacja pomiędzy koncepcją kontraktu psychologicznego i POS

Wspólna baza teoretyczna, na której powstały obie koncepcje - badania na temat zmiany poziomu zaangażowania organizacyjnego pracowników i teoria wymiany społecznej - w połączeniu z charakteryzowanymi wyżej różnicami w opisywaniu zmian postawy pracowników - stały się inspiracją dla badania zależności pomiędzy postrzeganym wsparciem organizacyjnym i…
Czytaj więcej...

ZAINTERESOWANIE PRACOWNIKÓW WYNIKAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W celach poznawczych i porównawczych przedstawiamy tu zasady obowiązujące we Francji od 1986 roku. Formy zainteresowania i udziału w zysku. Zainteresowanie pracowników wynikami przedsiębiorstwa. System tego zainteresowania jest obligatoryjny w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 100 pracowników. Są one zobowiązane do tworzenia specjalnej…
Czytaj więcej...

Podejścia socjo-techniczne i nowe technologie

W dziedzinie przekształcania organizacji istotne znaczenie mają kierunki socjo-techniczne. Ich wkład polega głównie na wykazaniu, iż nie można rozdzielać technologii i systemów społecznych: bezwzględnie trzeba brać pod uwagę wzajemne zespołowe oddziaływanie i logiki procesu produkcyjnego. Zasada ta ciągle jest aktualna. Wymaga ona oczywiście także…
Czytaj więcej...

PRAWO DO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO CZ. II

Systemy prawne większości krajów zobowiązują pracodawców zatrudniających przynajmniej dziesięciu pracowników do finansowania kształcenia ustawicznego. We Francji udział przedsiębiorstwa wynosi 1,2% rocznego funduszu płac. Dwie części tego udziału są obligatoryjne: 0,3% jest przeznczone na kształcenie przemienne (praca + nauka) ludzi młodych i 0,1%…
Czytaj więcej...

Techniki O.D. w polskich organizacjach gospodarczych

Jak dotychczas, w praktyce polskich organizacji gospodarczych, występują nieliczne przypadki zastosowania technik O.D. Są to zresztą wersje o różnych stopniach odstępstwa od procedur klasycznych (literaturowych), akcentujące zaś rolę kadry kierowniczej w doskonaleniu organizacji. Na przykład, w znanym z praktyki przypadku doskonalenia zostały…
Czytaj więcej...

Różnice w kierowaniu pracownikami

Ażeby uzyskać spójność działań, które składają się na kierowanie ludźmi, konieczne jest współdziałanie opisanych wyżej funkcji. Nie jest to proste. Wiele problemów powstaje w wyniku konfliktów władzy lub sprzeczności kompetencji między różnymi partnerami procesu kierowania.
Czytaj więcej...

Ewolucyjne zmiany struktury organizacyjnej firmy

Wykorzystanie w sposób najbardziej efektywny posiadanych zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnionych osób - to podstawowe zadanie stawiane przez firmę strukturze marketingowej. Każda forma struktury organizacyjnej jest równocześnie swoistym kompromisem pomiędzy presją pochodzącą ze strony rynku, wymogami samych produktów oraz…
Czytaj więcej...