Szukasz gotowych spółek do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!
miesięczne archiwum

Luty 2017

ANALIZA STRATEGII

Dyrektorzy i kadra kierownicza często poszukują schematu prowadzenia analizy przedsiębiorstw, który zapewniłby możliwość uzyskania syntetycznego ujęcia spraw ich interesujących. Doradcy w zakresie zarządzania opracowali struktury, którymi można się posłużyć, aby zaspokoić tę potrzebę. Przykładowo można wymienić niektóre z nich:
Czytaj więcej...

KIEROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI CZ. II

Postulaty dotyczące człowieka zmieniały się wraz z rozwojem zarządzania. Począwszy od częściowego postrzegania człowieka jako elementu w „rachunkach ekonomicznych”, do „potrzeb psychologicznych” i „indywidualnych projektów zawodowych”. Obecnie postrzeganie ma charakter bardziej złożony i zróżnicowany, z wielką różnorodnością możliwych zachowań w…
Czytaj więcej...

DLACZEGO MUSIMY PODEJMOWAĆ DECYZJE FINANSOWE? CZ. II

Zagadnienie godzenia rozbieżnych interesów zmusza nas do zajęcia się ramami, w jakich podejmowane są decyzje finansowe. Otóż ramy te stanowi rynek i każda decyzja dotycząca inwestycji powinna wynikać z analizy sytuacji rynkowej. Im mocniejsze będą mechanizmy rynkowe w Polsce, tym łatwiejsze będzie pogodzenie interesów przedsiębiorstwa i inwestora,…
Czytaj więcej...

DEKLARACJA Z 15 SIERPNIA 1971 – KONTYNUACJA

Członkowie „Grupy Dziesięciu”, tzn. Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Japonia, Kanada i sześć państw Wspólnoty Gospodarczej, postanowili wówczas położyć kres chwiej ności dolara i ustanowić marginesy fluktuacji wyższe niż te, które przewidziano w Bretton Woods. W stosunku do dolara zostały one…
Czytaj więcej...

CYKL KONIUNKTURALNY

Schemat, który jest podany niżej, okazał się być wysoce pouczającym sposobem wyjaśnienia podstawowych zależności obowiązujących w działalności gospodarczej. Marketing może być uważany za równoważny z tworzeniem potrzeb. Zysk jest często tym samym co dochód z zasobów. Przez zasoby rozumiemy tu nie tylko koszty i kapitał, lecz również zasoby…
Czytaj więcej...

Poszerzanie gamy produktów przez znaną firmę

Wynika stąd wniosek, iż od uznanej już marki klient oczekuje określonego potwierdzenia. W jego świadomości jest ona bowiem kojarzona wyłącznie z daną kategorią produktów. Nowy produkt powinien być więc wprowadzony na rynek raczej pod nową marką. Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, kiedy na danym rynku, poza wprowadzanym przez firmę produktem, nie…
Czytaj więcej...

Reklama

Według definicji „Reklama jest opłaconą przez konkretnego sponsora formą nieosobowej komunikacji, mającej na celu upowszechnienie informacji o organizacji, produkcie, usłudze lub pewnej idei.”11
Czytaj więcej...

Etap transformacji w erę postindustrialną

Za Ansoffem można nazwać go etapem transformacji w erę postindustrialną. Okres ten charakteryzuje się przyspieszeniem zewnętrznych i wewnętrznych warunków działalności przedsiębiorstw. Otoczenie staje się nie tylko coraz bardziej turbulentne (burzliwe), ale i coraz mniej przewidywalne. Jednocześnie rosną oczekiwania, a nawet presja względem…
Czytaj więcej...

Od rodzaju działań do stanowiska pracy cz. II

Stanowisko pracy może być analizowane jako misja (powołanie), jaką zajmująca je osoba musi wypełniać wewnątrz organizacji i którą realizuje za pomocą kombinacji (zestawu) ról. Role te wyrażają również charakterystyczne cechy grającej je osoby, jej intencje, poglądy, sposób działania. W doborze tych ról istotne znaczenie ma to, czego wymaga istota…
Czytaj więcej...

Czym jest zaangażowanie? cz. II

Rozważania związane z zaangażowaniem można odnaleźć także w literaturze poświęconej wypaleniu zawodowemu. Badacze zajmujący się wypaleniem zawodowym definiują zaangażowanie jako przeciwieństwo lub też pozytywną antytezę wypalenia . Ich zdaniem zaangażowanie jest charakteryzowane poprzez energię, entuzjazm wkładany w wykonywanie obowiązków oraz…
Czytaj więcej...