Renta rolnicza – wysokość i komu przysługuje renta rolnicza?

Renta rolnicza – świadczenie pieniężne, które przysługuje rolnikowi lub domownikowi, które spełnia określone w ustawie o renta i emeryturach, warunki jej przyznania. Warunkiem koniecznym który musimy spełnić, aby renta rolnicza została nam przyznana to

Renta po mężu – kiedy przysługuje renta rodzinna po mężu?

Renta po mężu zgodnie z prawem przysługuje wdowie jeżeli ta spełnia kilka wymaganych warunków. Podstawowymi warunkami jakie wdowa musi spełniać to odpowiedni wiek, musi być niezdolna do pracy ewentualnie wychowuje małoletnie lub kształcące się

Renta alimentacyjna – wysokość, dla kogo i czas trwania

Renta alimentacyjna – założeniem tej renty jest rekompensata szkód powstałych z powodu śmierci osoby, stanowiącej główne źródło wyżywienia rodziny, a jednocześnie dostarczała środki na utrzymanie rodziny. Renta alimentacyjna jest przyznawana czasowo do czasu w

Renta specjalna – komu się należy i na jakich zasadach?

Renta specjalna -jedno z nielicznych świadczeń pieniężnych przyznawane przez Prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. Zgodnie z rozporządzeniem premier ma prawo do przyznania renty specjalnej osobom, a warunki jaki wysokość renty specjalnej jest uznawana przez